Franšiza: Prof.dr.sc. Željko Turkalj; Mr.sc. Aleksandar Erceg

 
Pretraživanje
Dobrodošli!
Ispis teksta

 

Dobro došli u svijet franšize Poslijediplomskog studija poduzetništvo Osijek

 

O kolegiju
Ispis teksta

FRANŠIZA

 

Prof. dr. sc. Željko Turkalj i
Mr. sc. Aleksandar Erceg

 

2. semestar

izborni predmet

10 sati

2 ETSC boda

Sadržaj kolegija
Ispis teksta

 

Poslijediplomski studij Poduzetništvo

Radionica: Franšiza

Predavači: Prof. dr.sc. Željko Turkalj i Mr. sc. Aleksandar Erceg

 

 

Sadržaj radionice

Franšiza postoje dominantna snaga na području distribucije roba i usluga. Ovaj radionica istražuje prirodu, razvoj i značaj franšize u ekonomiji te promatra relevantna pravna i komercijalna pitanja.

Radionica upoznaje studente s pojmom franšize, načinima njena stjecanja, pravnom okviru u kojem franšiza djeluje te s onim što je potrebno kako bi ona uspjela. Radionica ukazuje studentima kako mogu i sami postati korisnici franšize te koje su radne potrebne za kvalitetno upravljanje franšizom i rizicima koji se javljaju.

 

Nastavni ciljevi radionice

Radionica “Franšiza” upoznaje studente s prirodom i djelovanjem franšiznih distribucijskih sistema s naglaskom na franšizu poslovnog formata s posebnim osvrtom na:

·         prirodu i djelovanje franšize

·         modele franšize i načine na koji se modeli razvijaju u odnosu na promjene na tržištu

·         pravne okvire franšize

·         razvoj i upravljanje franšiznim sistemom

·         franšizu kao strategiju globalnog proširenja

 

Studenti će se tijekom radionice upoznati s:

·         osnovama franšize

·         pravnim osnovama franšize

·         važnost dodatnog obrazovanja djelatnika i komunikacije

·         načinima projektiranja franšize i međunarodnog širenja

 

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje predmeta Franšiza sastoji se iz slijedećih dijelova:

1.      Vlastito istraživanje – 75 %

2.      Domaća zadaća – 5%

3.      Pohađanje nastave i aktivnost – 20%

 

Vlastito istraživanje osigurava mogućnost studentima da istraže pitanja vezana uz franšizno poslovanje. Studenti će odabrati jedan od franšiznih sistema koi ne posluju u Hrvatskoj te će ga ukratko prezentirati kolegama i dati svoje mišljenje o pozitivnim ili negativnim stranama izabranog sistema. Svaka grupa studenata (2-3 studenta) imat će 10 minuta za prezentaciju svoga rada.

Preostali dio ocjene donosi pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravama tijekom nastave te pravovremeno predavanje domaće zadaće.

 

© PS Poduzetništvo, 2002 - 2012

  

Novosti
Ispis teksta

 

08.10.2012.

Početak nastave u II semestru - radionica Franšiza predviđen je za 12.10.2012. Nastava će biti održana

12.10. 4 sata

26.10. 2 sata

27.10. 4 sata

Vijesti o franšizi
Ispis teksta
MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: